ำหนดนามแฝง

้อนนามแฝงด้านล่าง

หัสผ่านป้องกัน

พิ่มรหัสผ่าน เพื่อจำกัดการเข้าถึงสถิติ

ายละเอียด

ี้สามารถใช้ระบุลิงค์ในบัญชีของคุณ

ำหนดเป้าหมายภูมิศาสตร์ พิ่มสถานที่อื่นๆ

If you have different pages for different countries, then it is possible to redirect users to that page using the same URL. Simply choose the country and enter the URL.

ดชบอร์ดสามารถจัดการได้ทุกอย่าง

ารวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ิดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ที่คลิกลิงค์

ะบบของเราจะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่คลิกของประเทศไหนหรือการอ้างอิงข้อมูลที่มี

ดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพดชบอร์ดสามารถจัดการได้ทุกอย่าง

ดชบอร์ดของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่าง จัดการลิงค์ของคุณ สร้างกลุ่มอยู่กับเพื่อน จัดการหน้าสแปรชของคุณและการตั้งค่าของคุณ ทั้งหมดจากแผงควบคุมเดียวกัน

ดชบอร์ดสามารถจัดการได้ทุกอย่าง

หัสผ่านป้องกัน

ั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ป้าหมายทางภูมิศาสตร์

ำหนดลิงค์ทางภูมิศาสตร์ของคุณให้ไปยังหน้าเฉพาะได้

ลุ่ม

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

บ่งปัน

บ่งปันลิงก์ของคุณได้ในคลิกเดียวผ่านทางแผงควบคุม

65512

ำนวนลิงค์

4791

ำนวนคลิก

1123

ำนวนผู้ใช้